You are currently viewing Będą podwyżki dla pracowników Carrefour Polska

Będą podwyżki dla pracowników Carrefour Polska

21 kwietnia odbyła się kolejna tura rozmów między zarządem Carrefour Polska a związkami związkowymi. Strony doszły do porozumienia, co oznacza podwyżki płac.

– W dniu 21 kwietnia w Warszawie odbyło się spotkanie pomiędzy Zarządem Carrefour Polska a Organizacją Zakładową NSZZ „”Solidarność” w Carrefour Polska. Strony doszły do porozumienia ws. podwyżek płac na 2022 r dla pracowników Carrefour Polska. Więcej informacji dotyczących podwyżek otrzymacie na swoich sklepach – poinformował związkowców Paweł Skowron,
OZ NSZZ,, Solidarność”.

Według nieoficjalnych informacji podwyżki zaczną obowiązywać od czerwca.

Związkowcy domagali się: wzrostu płacy zasadniczej, podniesienie ekwiwalentu za pranie oraz zwiększenie zatrudnienia z uwagi na ponadnormatywne obciążenie pracą wynikające z niedostatecznej ilości zatrudnionych pracowników na sklepach.

Na koniec 2021 r. w Polsce działało 955 sklepów Carrefour (91 hipermarketów, 151 supermarketów, 704 convenience i 9 dyskontów.)

Źródło: https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/beda-podwyzki-dla-pracownikow-carrefour-polska,107714.html