You are currently viewing Konferencja prasowa Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

Konferencja prasowa Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

Konferencja prasowa Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

14 grudnia o godz. 9:30 odbyła się konferencja prasowa, którą organizowała Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” w pod Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii -Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5 Handlowa „Solidarność”.

Na konferencji przedstawili przygotowaną specjalną akcję w obronie pracowników handlu, pod nazwą „Tydzień szacunku dla pracowników handlu”.

 – Od 14 do 20 grudnia organizujemy „Tydzień szacunku dla pracowników handlu”. Chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na niezwykle trudne warunki pracy w tej branży w okresie pandemii i wzmożonego ruchu przed świątecznego.

Zamierzamy dotrzeć z przekazem do pracodawców, aby docenili pracowników, nagrodzili ich finansowo, a także żeby zapewnili im bezpieczne warunki pracy w czasie pandemii.

Chcemy także przekonać rządzącym, aby wprowadzili odpowiednie przepisy dotyczące unormowania czasu pracy w handlu. Dzisiaj w wielu sieciach handlowych ludzie pracują po kilkanaście godzin dziennie.

Chcemy też, by pracownicy handlu, ze względu na to, że są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem, byli jedną z grup zawodowych, która będzie mogła się zaszczepić w pierwszej kolejności. To niezwykle ważne nie tylko dla nich, ale również z uwagi na zdrowie klientów. Chcemy również poszanowania prawa pracowników do niedzieli wolnej od pracy. W pandemii, kiedy osoby zatrudnione w handlu pracują praktycznie „na okrągło”, niedziela jest jedynym dniem, w którym mogą choć trochę odpocząć i zregenerować siły.

Prosimy również klientów o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, zrozumienie i wsparcie naszej akcji.

Przygotowaliśmy petycję skierowaną do rządu i pracodawców. Można ją podpisać drogą elektroniczną na stronie www.solidarnoscwhandlu.pl  o co gorąco do wszystkich apelujemy.