You are currently viewing Mocne Wsparcie

Mocne Wsparcie

Wspierają nas i naszą Petycję.

Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński
Piotr Duda Przewodniczący NSZZ “Solidarność”

Od 14 do 20 grudnia organizujemy „Tydzień szacunku dla pracowników handlu”. Chcemy zwrócić uwagę przede wszystkim na niezwykle trudne warunki pracy w tej branży w okresie pandemii i wzmożonego ruchu przed świątecznego. Zamierzamy dotrzeć z przekazem do pracodawców, aby docenili pracowników, nagrodzili ich finansowo, a także żeby zapewnili im bezpieczne warunki pracy w czasie pandemii. Poprzyj Naszą Petycję