You are currently viewing Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

17 września Sejm przyjął nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Uszczelnienia przepisów od wielu miesięcy domagała się handlowa „Solidarność”. Przed głosowaniem związkowcy odwiedzili biura klubów parlamentarnych i kół poselskich znajdujące się w budynkach Sejmu i apelowali do posłów o poparcie nowelizacji.

– To było niezwykle ważne głosowanie dla setek tysięcy pracowników handlu, których pracodawcy ponownie próbują pozbawić prawa do niedzielnego odpoczynku z rodzinami. Cieszymy się, że nasz apel poskutkował i udało nam się przekonać posłów z różnych opcji politycznych do poparcia tej nowelizacji – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. W dniach poprzedzających głosowanie w Sejmie przedstawiciele handlowej „S” oprócz wizyty w biurach klubów poselskich przesłali apel o poparcie nowelizacji na skrzynki e-mail wszystkich posłów. Związkowcy odwiedzali również biura poselskie i rozmawiali z Posłami.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 272 posłów, przeciw było 135, a 37 wstrzymało się od głosu. Dziękujemy wszystkim 272 Posłom za poparcie ustawy.  Po przyjęciu przez Sejm ustawa trafiła do Senatu. Wyższa izba parlamentu ma teraz 30 dni na zajęcie się projektem. Jeśli przyjmie nowelizację w całości, zostanie ona przekazana Prezydentowi do podpisu. Jeżeli senatorowie odrzucą projekt lub zgłoszą do niego poprawki, wróci on do Sejmu.

W trakcie sejmowych prac nad nowelizacją uszczelniającą przepisy dotyczące handlu w niedziele wprowadzona została poprawka do pierwotnie zgłoszonego projektu wydłużająca vacatio legis z 14 dni do 3 miesięcy. Oznacza to, że zmiany w przepisach mają szansę wejść w życie najwcześniej w drugiej połowie stycznia lub nawet w lutym 2022 roku. – Choć pracownicy cieszą się, że odzyskają wolne niedziele, nie rozumieją dlaczego będą musieli czekać na to tak długo. Absolutnie nie przemawia do nas argument, że zmiana przepisów w krótkim czasie zakłóci sieciom handlowym prowadzenie biznesu. Te same sieci handlowe nie miały żadnych oporów przed obchodzeniem przepisów. Nie przejmowały się, że odbierając pracownikom z dnia na dzień wolne od pracy niedziele, zakłócają im życie rodzinne – wskazuje Bujara.

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele stała się konieczna z powodu obchodzenia jej zapisów przez coraz większą liczbę sieci handlowych. Furtkę umożliwiającą otwieranie marketów i dyskontów w niedziele  pozostawiał zapis w ustawie zezwalający na handel w tym dniu placówkom pocztowym. Sieci wprowadziły w swoich sklepach usługę nadawania i odbioru paczek, dzięki czemu zyskały status placówki pocztowej i mogą prowadzić działalność w niedziele.

Przyjęty przez Sejm poselski projekt nowelizacji ustawy regulującej niedzielny handel ma ograniczyć możliwość obchodzenia zawartych w niej obostrzeń. Zgodnie z zapisami projektu sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dla niego przeważający, czyli przychody z usług pocztowych będą przekraczać 50 proc. łącznych przychodów.