You are currently viewing ZJAZD WYBORCZY UNI EUROPA

ZJAZD WYBORCZY UNI EUROPA

Ponad 900 delegatów i gości, reprezentujących związki zawodowe sektora usług z całej Europy spotkało się na pierwszej wirtualnej edycji Zjazdu Regionalnego UNI Europa, który odbył się w dniach 27 – 29 kwietnia. Z Polski w zjeździe uczestniczyli m.in. Alfred Bujara, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność i Marcin Stroński, Przewodniczący Sekcji Krajowej Bankowców NSZZ Solidarność.

Mottem zjazdu było wezwanie „Naprzód poprzez rokowania zbiorowe”. Z Polski w Zjeździe uczestniczyli m.in. Kol. Alfred Bujara, Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność i Kol. Marcin Stroński, Przewodniczący Sekcji Krajowej Bankowców NSZZ Solidarność. Gospodarzem Zjazdu były związki zawodowe Belgii.

W czasie zjazdu, którego gospodarzem były związki zawodowe z Belgii delegaci określili priorytety Uni Europa na następne cztery lata wybrali kierownictwo organizacji. Peter Hellberg (Unionen, Szwecja) został wybrany na Przewodniczącego UNI Europa,  Wiceprzewodniczącą została Pilar Rato Rodriguez (Servicios CC.OO, Hiszpania), Sekretarzem Generalnym UNI Europa został ponownie wybrany Oliver Roethig. Zjazd wyłonił również Komitet Wykonawczy, do którego wybrano m.in. Alfreda Bujarę i Marzennę Wieladek-OkrzejęWiceprzewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Banku BNP Paribas Bank Polska SA. .

Wśród priorytetowych działań w rozpoczynającej się kadencji Uni Europa wskazano m.in. wsmocnienie aktywności w Europie środkowo-wschodniej. Jak wskazał w swoim wystąpieniu Alfred Bujara, warunki pracy i płacy w tym regionie znacznie odbiegają od zachodnioeuropejskich standardów, a pandemia jeszcze pogłębiła tę różnice.

Szef handlowej Solidarności wskazał również, że coraz bardziej poważny problem szykanowania działaczy związkowych w naszym kraju. Przytoczył m.in., przykłady zwolnienia dyscplinarnego 10 działaczy związkowych w Castorama Polska czy wyrzucenie z pracy szefa organizacji związkowej w Jysk Polska. – prawy sądowe toczą się latami. Związkowcy są zazwyczaj przywracani do pracy. Jednakże funkcjonowanie organizacji związkowej w warunkach ciągłego nękania i konieczności dochodzenia podstawowych praw przed sądem, jest ekstremalnie trudne – podkreślił Bujara.

Esther Lynch, Zastępca Sekretarza Generalnego EKZZ, zaznaczyła w swoim wystąpieniu, że uderzenie w związki zawodowe zawsze polega na dezinformacji i atakowaniu konkretnych działaczy związkowych. W związku z tym należy zadbać o to, aby prawo na poziomie Unii Europejskiej przeciwdziałało takim sytuacjom. Koordynacja działań w ponadnardowowych korporacjach oraz aktywność na poziomie instytucji Unii Europejskiej zostały wymienione wśród priorytetów Uni Europa na najbliższe 4 lata.

Facebook
Twitter
Email